Voor iedereen met een hart voor kinderen

De training

De training bestaat uit een kennismaking met ouder en kind en 7 sessies met het kind. Er wordt met het kind een reis gemaakt langs de fictieve High Five eilanden met verschillende eilandbewoners. Er wordt gewerkt aan de hand van de metafoor van een boot waar alles in gebeurt.

Het kind wordt bewust gemaakt van gevoelens, gedachten en gedrag. Elke sessie wordt het kind uitgedaagd om op zoek te gaan naar zijn/haar unieke schatten (kwaliteiten, talenten en karaktereigenschappen) en die te omarmen. Dit gebeurt door specifieke kwaliteiten, talenten en karaktereigenschappen te benoemen van het kind, in de vorm van complimenten tijdens de training. Er worden opdrachten voor thuis mee gegeven voor kind en ouders, in een werkboek (link), om de bewustwording voort te zetten.

De training is opgebouwd aan de hand van het uitgangspunt van de methode:

Ik ben .. [ naam kind ] .. en ik mag er zijn!


Elke sessie is zo opgebouwd dat er aan deze zin wordt gewerkt en de beeldtaal wordt aangeleerd en uitgebreid. Een sessie over: ik ben… heeft daarbij zijn eigen thema: ik mag voelen, ik ben… ik mag denken…. Elke sessie sluit zich aan op het vorige thema.

Werkwijze training

Er wordt tijdens de training gebruik gemaakt van een klapper die jou als begeleider stap voor stap door de sessie heen helpt. De klapper geeft de leidraad door elke sessie heen. Het is alsof je samen met het kind over het eiland gaat en langs allerlei plaatsen komt. Het kind krijgt een werkboek waar tijdens de sessie mee gewerkt wordt. In het werkboek zitten ook opdrachten voor thuis om kind en ouders samen te laten doen.

 

Doelgroep

‘Schatgraven met kinderen’ is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar.

Heb je een kind in je werk met onderstaande eigenschappen dan is de training daar zeer geschikt voor:

  • onrustig, impulsief reageert
  • moeite heeft zich te concentreren,
  • verlegen, veel moe is,
  • in zichzelf gekeerd, onzeker is,
  • veel conflicten heeft of
  • moeite met sociale contacten met andere kinderen.